Tất cả các xe về cửa hàng đều được cam kết chất lượng trên văn bản giấy tờ: 1. Xe không đâm đụng ảnh hưởng đến khung gầm …

関連ツイート

https://twitter.com/cx_bub/status/1588829126865354753 https://twitter.com/defcon_5/status/1588828097104969728